Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

Der er IKKE spor at Chloridazon i de foretagne vandprøver hos Holsted St. Vandværk

Det meget omtalte fund af pesticid-rester hos flere danske vandværker har bevirket at Holsted St. Vandværks bestyrelse straks har bestilt ekstra vandprøver, for få vandet testet for det omtalte pesticid Chloridazon. Alle vandværkets boringer er testet og der er ikke fundet spor af Chloridazon i prøverne.

Resultatet af vandprøven findes under fanen vandkvalitet.