Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

Takstblad 2022

Driftsbidrag:

Kr. Excl. moms Incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed Kr. 700,00 875,00
Fast årlig afgift pr. erhverv, industri, landbrug Kr. 700,00 875,00
Målerafgift pr. måler Kr. 125,00 156,25
Kubikmeterafgift pr. m3 fra 0 - 1500 m3 Kr. 5,00 6,25
Kubikmeterafgift pr. m3 fra 1501 - 99999 m3 Kr. 4,00 5,00
Afgift af ledningsført vand (til staten) pr. m3 (Januar) Kr. 6,18 7,73
Afgift af ledningsført vand (til staten) pr. m3 (Febr. - dec.) Kr. 0,19 0,24
Anlægsbidrag: Kr. Excl. moms Incl. moms
Hovedanlægsbidrag pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig Kr. 7.685,24 9.606,55
Hovedanlægsbidrag pr. landbrug, industri, erhverv Kr. 11.527,86 14.409,83
Ledningsbidrag i byzone pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig Kr. 7.528,09 9.410,11
Ledningsbidrag i byzone pr. landbrug, industri, erhverv Kr. 11.193,27 13.991,59
Ledningsbidrag i landzone pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig Kr. 25.742,50 32.178,13
Ledningsbidrag i landzone or. landbrug, industri, erhverv Kr. 38.568,13 48.210,16
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledninger, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for vandledningsarbejde pr. 1. oktober
Gebyrer: Kr. Excl. moms Inkl. moms
Flyttegebyr (til tidligere ejer) Kr. 100,00 125,00
Rykkergebyr Kr. 100,00 Momsfrit
Lukkevarsel Kr. 250,00

Momsfrit

Gebyr for mgl. reaktion på vandværkets henvendelse Kr. 500,00

625,00

Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning Kr. 1.500,00 1.875,00

Ovennævnte afgifter er EXCL. MOMS

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det evt. vil være muligt at få refusion af afgift på ledningsført vand og vandafgift.

Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Vejen kommune.

Bestyrelsen.